en

Podmínky pro používání webových stránek

Společnost bpd development a.s., se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 27342859, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17952 (dále jen „Provozovatel“), vydává Podmínky pro používání webových stránek www.bpdpartners.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky jsou závazné pro každou osobu, která webové stránky používá.

Každý návštěvník webových stránek je povinen se při své prvé návštěvě seznámit s těmito podmínkami využívání webových stránek.

I. Podmínky užívání webových stránek

 1. Webové stránky jsou určeny výlučně pro osobní potřebu. Jakékoliv užití webových stránek nebo jakékoliv jejich části nebo jejich obsahu jinak než pro osobní potřebu, zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových stránek.
 2. Provozovatel není povinen zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost těchto webových stránek. V případě jejich nedostupnosti nebo nesprávné či omezené funkčnosti není Provozovatel povinen hradit jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné či jiné škody vzniklé v souvislosti s nemožností použití těchto webových stránek.
 3. Obsah webových stránek je připravován s maximální péčí a snahou o přesnost a aktuálnost. I přesto však nelze garantovat úplnost a správnost prezentovaného obsahu. Návštěvník tudíž na webové stránky vstupuje, resp. k jejich obsahu přistupuje na vlastní riziko.
 4. Zvlášť je třeba zdůraznit, že zde prezentované názory, informace a řešení nelze brát za komplexní podklad pro řešení individuálních případů, neboť řešení každého jednotlivého případu či problému vyžaduje zohlednění všech související okolností a specifik.
 5. Využití prezentovaného postupu či postup podle zde prezentovaného názoru nebo informací bez řádné konzultace s odborníkem, který by zohlednil všechna specifika a okolnosti případu a navrhl odpovídající řešení, mohou vést ke vzniku újmy. Za takovou újmu nemůže jakkoli odpovídat původce informace anebo tvůrce, správce či Provozovatel webových stránek.
 6. Výhrady prezentované v odst. 4 a 5 platí z povahy věci i pro jakékoli informace, postupy či názory, jež jsou prezentovány na webových stránkách, na něž se text obsažený na těchto webových stránkách odkazuje.
 7. Nahrávání, vkládání nebo stahování jakéhokoliv materiálu, který porušuje autorská práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva, je zakázáno. Provozovatel si vyhrazuje právo takové materiály odstranit. Nahrávání, vkládání nebo stahování jakéhokoli materiálu, který porušuje práva na publicitu a soukromí jakékoli osoby, stejně jako jakéhokoli materiálu, který lze považovat za urážlivý nebo hanlivý, jakož i materiálu, jehož obsah nebo nahrání na webové stránky je jakkoli v rozporu s právními předpisy, je zakázáno, a takovýto materiál bude odstraněn nebo změněn dle uvážení Provozovatele, jakmile se o něm Provozovatel dozví.
 8. Odkazy na webové stránky třetích stran se poskytují návštěvníkovi pro zlepšení jeho uživatelského zážitku. Provozovatel není odpovědný za dostupnost těchto webových stránek třetích stran ani za obsah, informace, software produkty a služby těchto webových stránek třetích stran ani za aktivity, které s nimi souvisejí. Provozovatel nekontroluje obsah na těchto webových stránkách třetích stran a každé rozhodnutí použít takový odkaz je na vlastní nebezpečí. Provozovatel není odpovědný za dostupnost webových stránek třetích stran.
 9. Máte‑li zájem o řešení konkrétní věci, obraťte se prosím na Provozovatele prostřednictvím údajů uvedených v sekci KONTAKT.
 10. Veškerá práva týkající se obsahu a vzhledu těchto webových stránek jsou vyhrazena Provozovateli. Celkové nebo částečné reprodukce, distribuce, přenos (elektronický nebo jiný), nebo používání těchto webových stránek pro veřejné či komerční účely jsou bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele zakázány.
 11. Na webových stránkách jsou v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zveřejněny osobní údaje. Právní podklad pro užití těchto osobních údajů je omezen na tyto webové stránky. Jakékoli jejich kopírování a další šíření jinak než pro osobní potřebu je zásahem do práv dotčených osob a přestupkem podle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Uvedené stran kopírování a dalšího využívání neplatí, jde‑li o kontaktní údaje, u nichž je zjevné, že jsou uvedeny s cílem nabídnout návštěvníkovi možnost spojit se s dotyčnou osobou.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel dbá vysoké úrovně ochrany osobních.
 2. Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech náležících osobě, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, jsou dostupné ZDE.

III. Informace o používání cookies

 1. Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na Vaše zařízení. Soubory cookies jsou standardně používány téměř všemi webovými portály. Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají na Váš počítač nebo do Vašeho mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
 2. Provozovatel informuje, že tyto stránky používají technologii cookies.
 3. Některé cookies si mohou na určitou dobu zapamatovat Vaše preference a úkony, které jste provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.
 4. Samotný soubor cookie je složen z řetězce písmen a číslic, nesbírá a neobsahuje žádné informace, není žádným virem, a není nastaven tak, aby vytvářel své vlastní kopie nebo se šířil do jiných sítí. Soubory cookies obvykle obsahují název webových stránek, čas koncového zařízení a rozlišení ukládaných dat.
 5. Provozovatel používá tyto soubory cookies:

Funkční (důležité pro základní funkčnost webových stránek)

Funkční cookies jsou vyžadovány pro základní fungování webových stránek. Funkční cookies slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při Vaší návštěvě a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy. Používání těchto cookies záleží na nastavení Vašeho prohlížeče. Vypnutí funkčních cookies může vést ke ztrátě některých funkcionalit webu. 

název

expirace

kdo má přístup k informacím

popis

PHPSESSID

zavřením prohlížeče

jedná se o cookie z našich stránek

udržení relace uživatele na webové stránce

cookies_token

1 rok

jedná se o cookie z našich stránek

identifikátor souhlasu s cookies ukládaný do databázového logu

cookies_enabled

1 rok

jedná se o cookie z našich stránek

seznam udělených kategorií / rozsahů (scope) souhlasů s cookies

Analytické (zlepšují kvalitu webových stránek Provozovatele)

Jedná se o cookies systému Google Analytics užívané na základě smluvního vztahu se společností Google. Shromažďování a používání měřicího kódu Google Analytics dovoluje Provozovateli provádět analýzu návštěvnosti a webového provozu stránek a umožňuje Provozovateli zachytit informace o návštěvách webových stránek. IP adresa Vašeho počítače není viditelná pro Provozovatele ani pro společnost Google. Provozovatel tyto informace používá pouze interně - pro zlepšení obsahu webových stránek pro návštěvníky dle preferencí a obliby navštívených částí webových stránek.

název

expirace

kdo má přístup k informacím

popis

_gat

_gid
_ga
_g*

1 rok

Google Analytics

jedná se o cookies třetích stran

Slouží pro analýzu návštěvnosti a webového provozu.  O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedený odkaz: http://www.aboutcookies.org/ (EN)

Označíte-li aktivně tlačítko „Souhlasím se všemi“, udělujete do odvolání souhlas s použitím nepovinných cookies a používáním údajů získaných prostřednictvím webových stránek / cookies pro výše uvedené účely.

Souhlas je možné kdykoli bez sankce odvolat. Odvolání cookies, nebo upravení jejich nastavení je možné provést v Nastavení cookies. Odvolání lze provést také elektronickými prostředky Vašeho webového prohlížeče či mobilního zařízení (zablokováním cookies).

Při zablokování technologie „cookies“ (ve webovém prohlížeči PC, resp. mobilního zařízení) doporučujeme postupovat obezřetně, zablokování nevyhnutelně potřebných (Strictly Necessary) cookies může omezit, příp. vyloučit přístup na webové stránky anebo funkcionalitu webových stránek nebo jejich částí.

 1. K souborům cookies má přístup společnost bpd partners a.s., IČO: 273 42 875, a dále společnost Media Solution s.r.o., IČO: 285 42 738, která pro společnost bpd partners a.s. spravuje webové stránky.

Právní záležitosti, které plynou z použití těchto webových stránek, se řídí a jsou koncipovány v souladu s právem České republiky. Návštěvník tak podléhá výhradně právnímu řádu a soudům České republiky. České právní předpisy se vztahují na spory nebo záležitosti vyplývající z použití těchto webových stránek, případně na práva a povinnosti Provozovatele a návštěvníků, s vyloučením kolizních norem a přímých norem mezinárodního práva soukromého.

Provozovatel má právo tyto podmínky jednostranně měnit a jejich aktuální podobu publikovat na webových stránkách.

Pokud s podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím webové stránky a nadále je nepoužívejte.

V Praze dne 15.12.2022

bpd partners a.s.